Get Adobe Flash player

Synergia logo

Lipiec
21
Sobota

 

 historia szkolyPierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 222 rozległ się 1 września 1965 r. Dwa lata później - 10 czerwca 1967 r. - szkole nadano imię  poety i pisarza  -  Jana Brzechwy. 
Przez 50 lat istnienia szkoły kolejni dyrektorzy i wicedyrektorzy dbali o jej rozwój i dobrą opinię.      To właśnie dzięki twórczej pracy: p. Janiny Szymańskiej, p. Haliny Szantroch, p. Barbary Kosoń   oraz p. wicedyrektor Danuty Pilewskiej szkoła zaczęła odnosić znaczące sukcesy dydaktyczno- -wychowawcze. W 2008 r. do grona osób, które miały zaszczyt kierować pracą szkoły, dołączyła dyrektor p. Ewa Chłosta oraz wicedyrektor p. Beata Mirecka -Nowak.
W latach 1965-2015uczyło się tutaj ponad 4500 uczniów. Po raz ostatni  absolwenci żegnali jej mury jako 8-letniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 1999/2000 . Rok ten był jednocześnie pierwszym rokiem wprowadzania w życie 6-letniej szkoły podstawowej.1 września  2010 r. szkoła po raz pierwszy w swoich progach powitała dzieci sześcioletnie. Dziś uczęszcza do niej 500 uczniów. Wsparciem i wiedzą służy im wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Obecnie grono pedagogiczne liczy 49 nauczycieli i specjalistów. Wśród nich jest 18 nauczycieli dyplomowanych i 18 mianowanych. Większość nauczycieli ukończyła studia podyplomowe, kursy przedmiotowo- metodyczne oraz inne formy doskonalenia zawodowego. Niektórzy z nich realizują innowacje pedagogiczne: j. rosyjski w klasach V-VI, zajęcia pozalekcyjne z siatkówki. W szkole od wielu lat realizowany jest program klas o profilu sportowym- siatkówka  od klasy IV. Od 2015 r. jesteśmy uczestnikami Akademii Siatkarskich Ośrodków Sportowych.
Od początku istnienia Szkoła Podstawowa nr 222 miała ambicję być szkołą aktywną, twórczą, nowoczesną i otwartą na potrzeby dzieci. Wiele lat ciężkiej pracy zaowocowało licznymi nagrodami i certyfikatami. Placówka znalazła się w grupie pierwszych szkół, które zdobyły tytuł „Szkoły z klasą”.W  roku szkolnym 2015/ 2016  został  przedłużony bezterminowo certyfikat „Wars i Sawa”. Szkoła otrzymała także honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem na kulturę” oraz certyfikaty: „Nasza szkoła uczy działać”, „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, „Szkoła współpracy”„ Szkoła bez przemocy”, „Szkoła w ruchu” a także „Warto być dobrym”. Placówka realizowała też programy unijne takie jak: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III” czy „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”.
Od wielu lat szkoła jest w czołówce szkół podstawowych w Warszawie i na Woli w osiąganiu wysokich wyników sprawdzianu po klasie VI.
Idea aktywnego uczestnictwa w zawodach, konkursach i turniejach jest w szkole dobrze znana, a liczba sukcesów uczniowskich stale rośnie. Tylko w ubiegłym roku  40 uczniów zostało laureatami konkursów ogólnopolskich, 3 – wojewódzkich, a 53 – międzyszkolnych. W 2015 r. uczniowie zajęli I miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Nauczyciele tej szkoły  są organizatorami trzech konkursów dzielnicowych: „Dzielnicowego Konkursu Plastycznego Świetlic Szkolnych Wolskich Szkół Podstawowych” oraz dwóch konkursów ortograficznych  „Mistrz ortografii” dla klas I- III i  „Ortografia na medal” dla klas IV- VI Wolskich Szkół Podstawowych.
Na wyniki nauczania duży wpływ ma baza szkolna, którą stanowią pracownie przedmiotowe wyposażone w komputery z dostępem do Internetu, tablice interaktywne oraz  rzutniki multimedialne. W szkole znajdują się również dwie pracownie komputerowe- każda  z 24 stanowiskami . Umożliwia to nauczycielom korzystanie z e- dziennika w celu przekazywania na bieżąco uczniom i ich rodzicom informacji o postępach dzieci w nauce i zachowaniu. Co roku do zbiorów  bibliotecznych dołączane są kolejne książki. Obecnie nasza biblioteka posiada ich już 11612, a będzie jeszcze więcej, ponieważ w  roku szkolnym 2015/ 2016 szkoła przystąpiła do programu MEN „ Książki naszych marzeń”.
Społeczność szkolną mocno integrują odbywające się cyklicznie imprezy szkolne takie jak: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Ślubowanie uczniów  klas I, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Jasełka, Dzień Matki, Tatki i całej gromadki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień zdrowego jedzenia, bale i dyskoteki uczniowskie.
Aktywnie działa Samorząd Szkolny, który poprzez debaty uczniowskie, konkursy mobilizuje do uczestniczenia w życiu szkoły. Każdego roku uczniowie włączają się w pomoc potrzebującym w ramach akcji charytatywnych takich jak: „Góra grosza”, "Upominek dla seniora”, „Wymień się książką”, akcje UNICEF-u „Kolory Świata”, „Pomoc dla Nepalu”, „Pomóż mi się uczyć”, „Szlachetna paczka”, „Pola Nadziei”.
Wszelkie podejmowane w szkole działania wspierają rodzice uczniów, zarówno Ci tworzący Radę Rodziców, jak i Ci, którzy na co dzień pomagają wychowawcom swoich dzieci. Ten wypracowany od wielu lat jednolity front wychowawczy jest jednym z największych osiągnięć szkoły.

 

 

 

 

Pokaz slajdów
English French German Italian Polish Russian Spanish

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie