Get Adobe Flash player

Synergia logo

Lipiec
21
Sobota

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04.09.2017 (poniedziałek)
2. I semestr 04.09.2017 do 12.01.2018
3. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017 (sobota) -01.01.2018 (poniedziałek)
4. Ferie zimowe 15.01.2018- 28.01.2018
5. II semestr 29.01.2018 do 22.06.2018
6. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.2018 (czwartek) -03.04.2018 (wtorek)
7.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

30.04.2018 (poniedziałek)

02.05.2018 (środa)

04.05.2018 (piątek)

01.06.2018 (piątek)

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22.06.2018 (piątek)
9. Ferie letnie 23.06.2018 -31.08.2018

 

 

Kalendarz  uroczystości i imprez w roku szkolnym 2017/2018 - pobierz

 

 

 

 

Terminarz klasyfikacji śródrocznej i rocznej

w roku szkolnym 2017/2018

 

1.

Termin klasyfikacji śródrocznej

05 grudnia 2017 - powiadomienie uczniów i rodziców

o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach zachowania

 

19 grudnia 2017 - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz ocenie zachowania

 

09 stycznia 2018 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 

 

10 stycznia 2018 - Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację 

12 stycznia 2018- koniec I semestru 

 

10 stycznia i 11 stycznia 2018- zebrania z rodzicami uczniów klas (wywiadówki)

2.

Terminarz klasyfikacji końcowej

15 maja 2018 - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach zachowania

28 maja 2018 - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych oraz ocenie zachowania

12 czerwca 2018 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna   

13 czerwca 2018- Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację końcową i promocję uczniów 

25 czerwca 2018- Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 

UWAGA: do 7 dni od zakończenia zajęć - składanie podań do Dyrektora dot. zastrzeżeń do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

28-30 sierpnia 2018- egzaminy poprawkowe

 

 

 


 

 

Pokaz slajdów
English French German Italian Polish Russian Spanish

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie