Get Adobe Flash player

Synergia logo

Lipiec
21
Sobota

 

Klasa VII A

klasa językowaUczniowie klasy 7a tworzą oddział dwujęzyczny oparty o zintegrowany system działań nauczycieli. Uczniowie korzystają ze zwiększonej do pięciu lekcji w tygodniu liczby godzin języka angielskiego realizowanego na poziomie B1, nauki języka hiszpańskiego oraz podziału klasy na kilkunastoosobowe grupy na lekcjach języka obcego oraz informatyki. Nauczyciele chemii oraz historii wprowadzają podczas swoich zajęć elementy języka angielskiego, co pozwala uczniom poznać specjalistyczne zwroty oraz słownictwo z danej dziedziny wiedzy.
Aby zwiększyć efektywność uczenia się, uczniowie mają okazję do uczestniczenia w projektach:
- PenPal Schools – projekcie realizowanym przez chętnych uczniów, którzy nawiązują kontakt z ludźmi z całego świata i wymieniają wrażenia dotyczące różnych aspektów życia codziennego: pop kultury, jedzenia, sztuki, historii. Jest to nowa i niezwykle ciekawa forma obcowania z językiem obcym.
- Kursie interdyscyplinarnym polegającym na aktywnym uczestnictwie w grze o fabule kryminalnej. Uczniowie mają możliwość podejmować decyzje dotyczące rozwoju akcji gry, poznawać żywy język angielski, codzienne słownictwo, gramatykę oraz odgrywać scenki w języku angielskim, rozwijając umiejętności pracy w grupie. Dodatkowo uczniowie doskonalą umiejętności obsługi komputera potrzebne do wzięcia udziału w kursie.
- Instaling – programie, dzięki któremu uczniowie wyrabiają nawyk systematycznego uczenia się nowych słówek.
- Zajęciach speakingu opartych na krótkometrażowych filmach, podczas których uczniowie pracują w grupach. Dyskusje dotyczą ważnych dla uczniów tematów, np.  miłości, wartości życiowych, spełnienia zawodowego.
- Współpracą z ambasadą Wielkiej Brytanii oraz British Cunsil.
Szczegóły programu klasy dwujęzycznej znajdują się w załączniku.

 

Klasa VII B

klasa sportowaUczniowie oddziału 7b tworzą klasę sportową o profilu piłka siatkowa. W klasie sportowej uczniowie korzystają z 4 godzin wychowania fizycznego w ramach podstawy programowej oraz dodatkowych 6 godzin zajęć specjalistycznych z piłki siatkowej. Uczniowie w ramach jednej z godzin wychowania fizycznego uczą się pływać podczas bezpłatnych zajęć na basenie. Nad doskonaleniem umiejętności uczniów obok wychowawcy czuwa trener siatkówki. Uczniowie otrzymują bezpłatnie drugie śniadanie w szkole. Mają również okazję do reprezentowania szkoły w sportowych zawodach i turniejach międzyszkolnych oraz wyjazdów w ramach letnich i zimowych obozów sportowych.
Szczegółowe informacje dotyczące klasy sportowej znajdują się w załączniku.

 

Klasa VII C

klasa naukowaUczniowie klasy 7c biorą udział w projekcie Science - Wolski Odkrywca. Projekt Science propaguje interdyscyplinarną wiedzę matematyczno-przyrodniczą, rozwija kreatywność i innowacyjność. W ramach projektu uczniowie korzystają z aplikacji Corinth, co pozwala im doskonalić umiejętność posługiwania się technologią informatyczno-komputerową w procesie nauki. Aby zwiększyć efektywność uczenia się, uczniowie mają okazję do uczestniczenia w zajęciach poza budynkiem szkoły:
- Lekcjach laboratoryjnych w Centrum Nauki Kopernik,
- Lekcjach laboratoryjnych w BioCentrum Edukacji Naukowej,
- Lekcjach matematyczno-przyrodniczych wspartych pracami z aplikacją Corinth.
- Konkurach międzyszkolnych,
- Wycieczkach o tematyce przyrodniczej oraz naukowej.
Szczegóły programu Science znajdują się w załączniku.

Pokaz slajdów
English French German Italian Polish Russian Spanish

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie