Get Adobe Flash player

Synergia logo

Lipiec
21
Sobota
 
 
mgr Jolanta Mrozińska

 

logopeda


 
 
Godziny pracy

 

Poniedziałek

8:00-12.00
12.30-13.30

 Wtorek

9:00-12.00
12:30 – 15:00

 Środa

8:00-13:00
15.00-16.00
Dyżur w dni zebrań 16:00-17:00

Czwartek

8:30-13:00

Piątek

8:00-12:00

 
 

 

INFORMACJE OGÓLNE

W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań przesiewowych, które przeprowadzane są we wrześniu w klasach 0 oraz od 1 do 3. Podczas badania sprawdzana jest:
umiejętnośc budowania wypowiedzi,

poprawność artykulacji,

stan i sprawność aparatu artykulacyjnego,
percepcja słuchowa.

Zakwalifikowane dzieci są objęte systematyczną opieką logopedyczną, w ramach której mają odp
owiednio profilowany program terapii oraz us
talone terminy zajęć logopedycznych. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem jeden lub dwa razy w tygodniu, w zależności od zapotrzebowania i możliwości ucznia. W przypadku, gdy praca w niewielkiej grupie pozwala na osiągnięcie dodatkowych korzyści terapeutycznych tworzone są zespoły.

Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń usprawniających pracę aparatu artykulacyjnego, artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, poprzez usprawnianie funkcji słuchowych oraz pracy motoryki małej. Terapia w większości przypadków odbywa się poprzez zabawę, bowiem zaangażowanie i zainteresowanie dziecka stwarza większe szanse na osiągnięcie sukcesu. Prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia (zaburzeń) stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną. Skuteczność terapii logopedycznej i czas jej trwania uzależniony jest od:
rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy,
rozległości deficytów,
sprawności umysłowej dziecka,
sprawności aparatu artykulacyjnego,
wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię,
systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu,
wczesnego rozpoczęcia terapii,
aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii,
systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem.

Podjęcie efektywnej terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia dziecka pod okiem rodzica są dużą pomocą i szansą na osiągnięcie sukcesu :).  W celu m.in. nawiązania i podjęcia skutecznej współpracy rodziców z logopedą wyznaczone są terminy  spotkań. Rodzice mają możliwość omówienia terapi i jej postępów w czasie dyżurów pełnionych podczas szkolnych dni otwartych w gabinecie logopedycznym na drugim piętrze w s. 9.

PRZYDATNE LINKI
http://www.logopeda.pl/
http://wiersze.juniora.pl/wyliczanki/wyliczanki.html
http://radiobajka.pl/home/
http://www.mimowa.pl/

 

  

 

 

8:00-13:00
15.00-16.00
Dyżur w dni zebrań 16:00-17:00

Pokaz slajdów
English French German Italian Polish Russian Spanish

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie