Get Adobe Flash player

Synergia logo

Lipiec
21
Sobota
 
 
Jadwiga Klimaszewska
 
PEDAGOG

tel. (022) 636 55 60
 
 
GODZINY PRACY
 
 

poniedziałek 10-15
wtorek 8-14
środa 8-14
czwartek 10-16
piątek 8-12
Spotkania z rodzicami w dni otwarte i zebrania czwartek 16-18

 
 
Ważne informacje - pobierz
 
Wniosek w sprawie przyznania stypendium „Posiłek dla ucznia” - pobierz


 
Pedagog:
1. Podejmuje  w stosunku do uczniów działania mające na celu rozpoznanie ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
2. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów wymagających wsparcia (porady, konsultacje, zajęcia terapii pedagogicznej), monitoruje ich efekty.
3. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1, OPS, Strażą Miejską, Policją, a także innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, które wspomagają pracę szkoły.
4. Udziela porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli monitorując realizację ustaleń.
5. Organizuje spotkania tematyczne w czasie lekcji wychowawczych, zebrań z rodzicami oraz zebrań Rady Pedagogicznej zgodnie z potrzebami po konsultacji z Dyrektorem szkoły.
6. Podejmuje działania wychowawczo – profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, oraz interwencje w sytuacjach kryzysowych.
7. Organizuje pomoc socjalną dla uczniów (wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowanie posiłków).
8. Realizuje Program Doradztwa Zawodowego dla uczniów szkoły w celu rozwijania zainteresowań i pasji uczniowskich z myślą o wyborze dalszej drogi kształcenia.
9. Prowadzi dokumentację związaną z wyżej wymienionymi zadaniami, opracowuje sprawozdanie z podjętych działań, wraz z ich efektami i wnioskami na nowy rok szkolny .
Pokaz slajdów
English French German Italian Polish Russian Spanish

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie