Get Adobe Flash player

Grudzień
18
Poniedziałek

 

 Dorota Paciukanis


GODZINY PRACY
 

poniedziałek 8-13

 

wtorek 9-15

 

środa 10-16

 

czwartek 8-13

 

piątek 10-15

 

Spotkania z rodzicami w dni otwarte i zebrania środa 16-18


 

 

 
Psycholog współpracujący ze szkołą:
mgr Anetta Jeziorska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zawiszy 13
tel. (022) 631 57 73 lub (022) 631 08 23

Terminy dyżurów w Szkole Podstawowej nr 222:
10.11.2017
24.11.2017
8.12.2017
22.12.2017
5.01.2018
19.01.2018

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 psycholog przyjmuje w:
 
Poniedziałki 8.00-14.00
Wtorki 8.00-13.00
Środy 7.15-12.00
Czwartki 12.15-16.45
Piątki 7.15-12.00Psycholog szkolny:

1. We współpracy z nauczycielami kwalifikuje uczniów do badań psychologicznych (diagnozujących, uzupełniających itd.);
2. Utrzymuje stały kontakt z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi placówkami współpracującymi ze szkołą przekazując na bieżąco nauczycielom i rodzicom informacje dotyczące uczniów;
3. Doradza w sprawach dostosowania wymagań dla uczniów mających trudności w nauce i posiadających opinię PPP, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz monitoruje ich realizację przez nauczycieli na koniec każdego miesiąca;
4. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi (porady, zajęcia o charakterze terapeutycznym, o charakterze wsparcia);
5. Wspiera nauczycieli i rodziców w sprawach wychowawczych poprzez prowadzenie w czasie zebrań, konsultacji, porad oraz szkoleń tematycznych w celu zwiększenia ich kompetencji w obszarze wychowania;
6. Prowadzi  interwencje, mediacje w sytuacjach kryzysowych;
7. Systematycznie  i terminowo dokumentuje swoje działania przegotowując dwa razy do roku sprawozdanie z realizacji planu pracy psychologa wraz z efektami w danym roku szkolnym oraz wnioskami na nowy rok.

 
Pokaz slajdów
English French German Italian Polish Russian Spanish

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie