Get Adobe Flash player

Synergia logo

Lipiec
21
Sobota

 


Dorota Paciukanis


GODZINY PRACY
 
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00 - 14.00
środa 10.00 - 16.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 09.00 - 15.00

 

Spotkania z rodzicami w dni otwarte i zebrania środa 16-18


 

 

 Psycholog współpracujący ze szkołą:
mgr Anetta Jeziorska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zawiszy 13
tel. (022) 631 57 73 lub (022) 631 08 23

 

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 psycholog przyjmuje:

Poniedziałki 14.30-19.00
Wtorki 8.00-14.00
Środy 8.00-13.30
Czwartki 14.30-19.00
Piątki dyżury w szkołach

 

Terminy dyżurów w Szkole Podstawowej nr 222:
09.02.2018, 23.02.2018, 09.03.2018, 23.03.2018,
06.04.2018, 20.04.2018, 04.05.2018, 18.05.2018,
01.06.2018, 15.06.2018

 

 


Psycholog szkolny:

1. We współpracy z nauczycielami kwalifikuje uczniów do badań psychologicznych (diagnozujących, uzupełniających itd.);
2. Utrzymuje stały kontakt z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi placówkami współpracującymi ze szkołą przekazując na bieżąco nauczycielom i rodzicom informacje dotyczące uczniów;
3. Doradza w sprawach dostosowania wymagań dla uczniów mających trudności w nauce i posiadających opinię PPP, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz monitoruje ich realizację przez nauczycieli na koniec każdego miesiąca;
4. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi (porady, zajęcia o charakterze terapeutycznym, o charakterze wsparcia);
5. Wspiera nauczycieli i rodziców w sprawach wychowawczych poprzez prowadzenie w czasie zebrań, konsultacji, porad oraz szkoleń tematycznych w celu zwiększenia ich kompetencji w obszarze wychowania;
6. Prowadzi  interwencje, mediacje w sytuacjach kryzysowych;
7. Systematycznie  i terminowo dokumentuje swoje działania przegotowując dwa razy do roku sprawozdanie z realizacji planu pracy psychologa wraz z efektami w danym roku szkolnym oraz wnioskami na nowy rok.

 
Pokaz slajdów
English French German Italian Polish Russian Spanish

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie