Get Adobe Flash player

Synergia logo

Lipiec
21
Sobota

 SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO KLAS IV-VII NA ROK 2017 / 2018


Przewodnicząca
Lucyna Gosk klasa VIIA

 

Zastępcy
Filip Szczęk klasa VIIc

Maria Chalhoub klasa VIIc

 


CZŁONKOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Zofia Krzyszczak VIb

Gabriela Daghman VIa

Anna Gąsiorkiewicz Vd

Olga Witkowska Va

Nina Samborska IVc

Marta Szlendak IVc

Samorząd Uczniowski wybierany jest przez wszystkich uczniów szkoły.
Samorząd Uczniowski jest organizacją uczniów dla uczniów.
Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców,
administracji oświatowej.
Samorząd jest organizacją demokratyczną.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
- może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach dotyczących uczniów;
- dokonuje wyboru nauczyciela mającego pełnić rolę opiekuna samorządu
 i rzecznika praw ucznia;
- może uczestniczyć (na zaproszenie) w niektórych posiedzeniach rady
pedagogicznej i rady rodziców;
- może utrzymywać bieżący kontakt z dyrektorem szkoły.

Samorząd Uczniowski ma prawo swoje wnioski i opinie kierować na piśmie w celu rozpatrzenia do dyrektora szkoły, który w terminie 7 dni udziela na nie
pisemnej odpowiedzi.

 

Zaplanowane prace Samorządu Szkolnego


Pokaz slajdów
English French German Italian Polish Russian Spanish

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie