Get Adobe Flash player

Synergia logo

Luty
18
Niedziela

I. SZKOŁA W RUCHU – AKCJA „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻĘ”


W roku szkolnym 2013/ 2014
nasza szkoła podejmowała szereg działań w ramach zorganizowanego przez MEN Roku Szkoły w Ruchu .Po wykonaniu określonych zadań otrzymaliśmy tytuł „Szkoły w Ruchu”. Jesteśmy dumni z tego, że sukcesy sportowe naszych uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego oraz różne formy aktywności ruchowej , promowane przez naszą społeczność, zaowocowały zdobyciem tego tytułu.Aby uzyskać tytuł „Szkoły w ruchu” przystąpiliśmy do akcji„ Ćwiczyć każdy może”. W ramach tej akcji musieliśmy podjąć działania na rzecz aktywności ruchowej w 9 obszarach.

  1. Wychowanie fizyczne – ciekawe zajęcia edukacyjne
  2. Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć WF
  3. Edukacja zdrowotna
  4. Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli WF
  5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe
  6. Zajęcia zorganizowane pozaszkolne
  7. Zajęcia niezorganizowane
  8. Aktywność z udziałem rodziny
  9. Aktywny wypoczynek

 

OBSZAR 1 – wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne

W ramach programu zostały przeprowadzone lekcje pokazujące, że w naszej szkole są one ciekawe i atrakcyjne. Oto dwa scenariusze takich zajęć.
Scenariusz 1 - pobierz
Scenariusz 2 - pobierz
Galeria


OBSZAR 2 – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

W naszej szkole uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju alternatywnych formach zajęć wychowania fizycznego, miedzy innymi w zajęciach na pływalni oraz w zajęciach prowadzonych podczas wyjazdów na turnieje siatkarskie. Oto przykłady takich zajęć.
Scenariusz 1 - pobierz
Scenariusz 2 - pobierz

Galeria
 

OBSZAR 3 – edukacja zdrowotna

Podczas lekcji wychowania fizycznego prowadzono zajęcia dotyczące roli aktywności ruchowej w życiu. Oto scenariusze tych lekcji.
Scenariusz 1 - pobierz
Scenariusz 2 - pobierz
Galeria

 

OBSZAR 4- kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli

Nauczyciele naszej szkoły SP 222 posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, które nieustannie podnoszą poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach doskonalenia nauczycieli. Nauczyciele miedzy innymi uczestniczyli w takich szkoleniach jak: Testy sprawnościowe na lekcji wychowania fizycznego; Nauczyciel mianowany na ścieżce awansu zawodowego. Jak przygotować plan rozwoju zawodowego z potrzebami i rozwojem szkoły? oraz w licznych szkoleniach Rady Pedagogicznej.

Mają również zaplanowane szkolenia na temat:

1.  1. 9latek w klasie IV na WF- szansa czy zagrożenie?

2.  2. Wykorzystanie chusty animacyjnej na zajęciach ruchowych.

3.  3. Gimnastyka korekcyjna w szkole – o czym należy pamiętać?

 

OBSZAR 5 – pozalekcyjne zajęcia sportowe

W naszej szkole prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie biorą udział w licznych turniejach siatkarskich, wyjściach na lodowisko oraz w zajęciach siatkarskich. Ostatnio uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach.
1. Turniej w Stanisławowie
2. Wyjście na lodowisko
3. Innowacje siatkarskie
Galeria

 

OBSZAR 6  - zajęcia zorganizowane

Nasza szkoła współpracuje z wieloma placówkami wychowania pozaszkolnego, miedzy innymi ze związkiem harcerskim, z którym zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne zabawy zimowe”. Tak przebiegało wykonywanie prac konkursowych - galeria

 

OBSZAR 7 – zajęcia niezorganizowane

Nauczyciele wychowania fizycznego codziennymi swoimi działaniami zachęcają wszystkich uczniów do podejmowania aktywności fizycznej, odkrywają ich pasje i talenty np. podczas zajęć siatkarskich oraz każdego dnia w indywidualnych rozmowach i konsultacjach - galeria

 

OBSZAR 8 – aktywność w gronie rodziny - galeria

 

OBSZAR 9-  aktywny wypoczynek - galeriaII.
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

 Przez dwa lata nasza szkoła realizowała różnorodne działania w pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce , w celu zdobycia certyfikatu- „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Patronat nad tymi działaniami objęło MKO, Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz WCIES. Bardzo się cieszymy, że wysiłek naszych specjalistów oraz dzieci uczestniczących w zajęciach został doceniony i otrzymaliśmy w edycji 2012/2013 oraz 2013/2014 - Certyfikat z wyróżnieniem „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”

 

Pokaz slajdów
English French German Italian Polish Russian Spanish

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie