Get Adobe Flash player

Synergia logo

Lipiec
21
Sobota

UBEZPIECZENIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 222 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 
Polisa typ 184 nr 001012714
 
Rodzice proszeni są o  zapoznanie są z ofertą  ubezpieczenia ucznia na rok szkolny 2017/2018 w firmie Compensa zgodnie z decyzją  Rady Rodziców.
 

 

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE II 184 - pobierz

 

Oferty dla szkoły - pobierz

 

Prezentacja produktowa - pobierz

 

Oferta - pobierz

 

Kalkulacja - pobierz

 

Zgłoszenia szkody można dokonać

1. Internetowo na stronie Compensy www.compensa.pl

2. Telefonicznie pod numerami telefonów:

·  801 120 000 (opłata jak za połączenie lokalne)

·  22 501 61 00

3. Za pośrednictwem poczty na adres: Compensa T.U SA VIG, 02 – 342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

4. Osobiście w każdej placówce terenowej Compensy

Niezbędne dokumenty:

1. Formularz zgłoszenia szkody (załącznik)

2. Pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia

3. Kopia legitymacji szkolnej

Opiekunem polisy z ramienia Compensy jest pan Piotr Banasiuk, nr tel. 500 244 550, z którym można się kontaktować w razie pytań i wątpliwości.

Pokaz slajdów
English French German Italian Polish Russian Spanish

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie